IVF Logo

Міжнародний Вишеградський Фонд (пол. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, словац. Medzinárodný vyšehradský fond, чеськ. Mezinárodní visegrádský fond, угор. Nemzetközi Visegrádi Alap) – створений відповідно до угоди, укладеної 9 червня 2000 р., в рамках проекту Вишеградської групи з фінансової підтримки міжнародних ініціатив. Угода була укладена між Республікою Польщею, Словацькою Республікою, Чеською Республікою та Угорщиною. Резиденція Фонду знаходиться в Братиславі. Офіційна мова Фонду – англійська. Фонд є юридичною особою.

Fund building

Метою Фонду є підтримка співпраці між країнами Вишеградської групи та їх спільного представництва в третіх країнах. Співпраця реалізуються шляхом надання фінансової підтримки діяльності, пов’язаної із заохоченням та розвитку:

  • культурного співробітництва;
  • наукового, дослідницького обміну та співробітництва в галузі освіти;
  • молодіжного обміну;
  • транскордонного співробітництва;
  • туризму.

Бюджет

Річний бюджет фонду складається з рівних внесків урядів V4. Фонд також використовує (у формі співфінансування) внесок інших урядів / урядових організацій з наступних країн: Канади, Німеччини, Нідерландів, Південної Кореї, Швеції, Швейцарії, США.

фінансування

Ключові грантові програми Міжнародного Вишеградського Фонду: «малі гранти» (річний сумарний бюджет 640 000 €), «стандартні» гранти (річний сумарний бюджет 2200 000 €), «стратегічні гранти» (середній бюджет кожного проекту – 40 000 €), «університетські гранти» (річний сумарний бюджет 280 000 €), «стратегічні конференції» (річний сумарний бюджет 400 000 €), «програми Visegrad+». Міжнародний Вишеградський Фонд реалізує стипендіальні програми, щорічним бюджетом 1 190 800 €, серед них: внутрішні гранти у межах Вишеградської групи, гостьові гранти у країни Вишеградської групи, виїздні гранти з країн Вишеградської групи, гранти на відвідування архівів організації «Open Society» у Будапешті та гранти на проведення досліджень у Тайвані.

Цільові групи

Усі юридичні особи мають право подати заявку на отримання гранту, за винятком організацій (центральних) державних адміністрацій. Перевага, як правило, надається проектам, які подають неприбуткові організації та державні установи (школи та університети, науково-дослідні інститути тощо). Заявники з-поза меж регіону V4 можуть отримати підтримку за умови, що запропоновані проекти стосуються регіону V4 та відповідають всім формальним вимогам, таким як наявність партнерів проекту V4. Фізичні особи (приватні особи) не можуть подати заявку на отримання грантового фінансування, а також не можуть офіційно брати участь як партнери проекту.

Керівні органи

Керівними органами фонду є Рада послів та Конференція міністрів закордонних справ. Виконавчий орган фонду складається з виконавчого директора та заступника виконавчого директора. Адміністративним органом фонду є секретаріат.

Fund director new
Виконавчий директор - Amb. Edit Szilágyiné Bátorfi

 

Конференція міністрів

Вищим органом фонду є Конференція міністрів закордонних справ, яка складається з міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи. Конференція визначає розмір щорічних внесків та терміни їх виконання для кожної держави-члена V4, затверджує правила процедури секретаріату фонду та затверджує бюджет фонду, тобто річні звіти та розрахунок бюджету, представлені Радою послів. Конференція міністрів закордонних справ призначає з числа своїх членів її президента. Це президентство змінюється в англійському алфавітному порядку за назвами держав-членів. Конференція міністрів закордонних справ приймає резолюції одноголосно і збирається не рідше одного разу на рік, щоб оцінити виконання завдань, викладених у цьому статуті фонду. Країна, головуюча у Вишеградській групі, змінюється щороку в липні (в порядку Чеська Республіка, Польща, Угорщина, Словаччина). 

Рада послів

Рада послів складається з послів або Тимчасового повіреного в справах. з держав-членів V4, акредитованих на чолі держави, чий повноважний представник на даний момент займає посаду президента Конференції міністрів закордонних справ. Рада готує програми для засідання Конференції міністрів закордонних справ та звітів про здійснення діяльності фонду у попередньому році. Рада розробляє програми та документи для засідань Конференції міністрів закордонних справ, збирається принаймні один раз на шість місяців, щоб обговорити все, що необхідно для досягнення цілей. Рада формально затверджує проекти, обрані для фінансування та реалізації.

Співпраця Вишеградського фонду з країнами Східної Європи здійснюється через гранти, підтримку культурних, наукових та освітніх проектів, а також через сприяння молодіжним обмінам і надання стипендій за програмами мобільності.

Вишеградський грант університетського навчання

Призначення Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant): сприяння розвитку, імплементація та ініціювання університетських курсів і програм навчання, які дотичні щодо проблематики країн Вишеградської групи, зокрема Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. Кожен грант у фінансовому вигляді є багаторазовою допомогою, яка виділяється університету за умови, що вони можуть представити доцільну та всеохоплюючу програму навчальної дисципліни й навчальної спеціалізації, а також підтвердити їх довгострокову реалізацію у навчальних планах. Сума кожного гранту залежить від обсягу та якості кожного проекту, а також коливається у межах від 10 000 € за навчальний курс до 40 000 € за програму навчання.

Право отримати грант має будь-який акредитований державний або приватний університет по всьому світу. Немає обмежень щодо мови навчання даного курсу або рівня програми. Під час реалізації гранту до викладання навчальних дисциплін/курсів обов’язково залучаються гостьові лектори із країн, котрі є членами Вишеградської групи. 

Університетські кафедри або факультети, які прагнуть підтримати розробку та запуск університетських курсів або відповідних програм, що стосуються конкретних явищ, безпосередньо пов’язаних із країнами Вишеградської групи (V4), можуть подати заявку на отримання вишеградського гранту на університетське навчання до 1 жовтня щороку.