Кафедра політології факультету політико-інформаційного менеджменту Національний університет «Острозька академія» отримала грант на імплементацію навчального курсу «Компаративні студії демократизації: транзитивна політика в країнах V4 та Україні» (The Comparative Study of Demoratization: Transition Politics in V4 countries and Ukraine / V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61610036). Курс інтегрований до навчальної програми підготовки студентів бакалаврату спеціальності «політологія». Це означає, що курс є обов’язковим для отримання ступеня бакалавра Національного університету «Острозька академія» в галузі політології. Поряд з цим студенти спеціальності «журналістика», «культурологія», «міжнародні відносини» та «країнознавство» можуть слухати даний курс як вибірковий в межах відповідної навчальної програми.

У навчальному курсі зі сторони Університету задіяно двох викладачів: доктора філософських наук, доцента, декана гуманітарного факультету Дмитра Шевчука і кандидата наук з державного управління, доцента, декана факультету політико-інформаційного менеджменту Віталія Лебедюка. Зі сторони країн Вишеградської групи в курсі залучено п’ять гостьових лекторів:

  • Peter Terem, PhDr, Professor of Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia)
  • Petr Jüptner, PhDr, Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University (Czech Republic)
  • Tomasz Stępniewski, Dr hab., Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin (Poland)
  • Miloš Brunclík, Ph.D., Associate Professor of Political Science, Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University (Czech Republic)
  • Jan Charvát, Ph.D., Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University (Czech Republic)

Програма грантового фінансування курсу розрахована щонайменше на три академічні роки, адже курс передбачено в навчальній програмі на довгострокову перспективу. 


Усі студенти, які хочуть брати участь в імплементації навчального курсу «Компаративні студії демократизації: транзитивна політика в країнах V4 та Україні», повинні володіти достатнім набором умінь та навиків. Учасники курсу повинні бути ознайомленими з курсами «Міжнародні відносини», «Громадянське суспільство» та «Політологія».

Відвідування навчального курсу «Компаративні студії демократизації: транзитивна політика в країнах V4 та Україні» сприятиме розвитку в студентів таких умінь та навиків, як: знання основних етапів еволюції демократичного транзиту та особливостей процесу інтеграції країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу та НАТО; здатність розуміти і застосовувати термінологію порівняльного аналізу, використовувати інструменти якісного та кількісного аналізу для вивчення політичних інститутів, окреслення переваг і недоліків у розвитку демократії, розуміння суті та природи легітимності влади, окреслення та оцінювання відповідності соціального та політичного розвитку тому чи іншому випадку.

Курс буде особливо цікавим для тих, хто пов’язує свою професійну діяльність із проблемами та перспективами європейської інтеграції України, займається порівняльний аналізом політичних інститутів та систем країн Європи, досліджує особливості демократизації країн Центрально-Східної Європи.

Крім того, навчальний курс сприятиме адаптації освітньої системи України в європейський простір викладання політології. У результаті, студенти отримають додаткові знання про політичні інститути, політичні системи та політичний процес у країнах Вишеградської групи й інших країнах Центрально-Східної Європи, навчальний процес загалом буде збагачено різноманітними технічними методами та прийомами викладання соціальних дисциплін.