1

Завдяки гранту V4EaP Visegrad University Studies Grant № 61610036 від Міжнародного Вишеградського фонду,який співфінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини кафедра політології та національної безпеки вже другий рік реалізовує проект під назвою «Компаративні студії демократії: політика транзиту в країнах В4 та Україні». Основна мета проекту дати широку перспективу процесів демократичного транзиту в Центральній та Східній Європі. Залучаючи експертів із країн Вишеградської четвірки до читання лекцій та проведення дискусій в межах семінарських занять, основна увага зосереджена на аналізі демократичних перетворень в Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині, а також демонстрації ефективних стратегій соціального, політичного та економічного розвитку для України із врахуванням позитивного досвіду країн Вишеградської четвірки.

2

«Однією із проблем посткомунізму є досягнення стабільності в розвитку. Вишеградська четвірка поставила перед собою ціль досягнення стабільності в регіоні. Слід визнати цьому об’єднанню це цілком вдалося. Крім того, Вишеградська група об’єднала зусилля щодо популяризації культур країн-членів цього об’єднання, розбудови співпраці в галузях науки та освіти, а також транспортної інфраструктури та енергетичної безпеки. З огляду на це народилася ідея проекту, який передбачає розробку та читання для студентів курсу, присвяченого проблематиці демократичного транзиту в країнах Вишеградської четвірки та Україні. В контексті цього проекту та викладання навчального курсу постав також нинішній навчальний посібник. Однак ми вирішили дещо змінити підхід до підготовки навчального матеріалу, аби не було просто дублювання тематики курсу. Навчальний посібник є радше доповненням до того, про що говориться в аудиторіях, аби студенти мали змогу більше детально познайомитися з окремими проблемами. Саме тому до творення цього навчального посібника було запрошено колектив авторів з України, Польщі, Чехії та Словаччини, кожному члену якого запропоновано зосередитися на тій проблематиці демократичного транзиту в V4 та Україні, якою він займається в контексті своїх наукових зацікавлень і може найкраще представити» - зазначає спів-координатор проекту Віталій Лебедюк, декан факультету політико-інформаційного менеджменту.

3

Навчальний посібник містить десять тем. Відкриває його текст написаний Віталієм Лебедюком про основні етапи розвитку та засади створення Вишеградської групи. Загальні аспекти розвитку теорій модернізації та демократичного транзиту розглянуті в наступному тексті, авторства Дмитра Шевчука. Теоретичні принципи вивчення політичних змін в Україні представлені в частині підготовленій Юрієм Мацієвським. Мілош Брунцлік та Міхал Кубат аналізують еволюцію чеського парламентаризму після 1989 року. Основні аспекти розвитку Словаччини та її шлях до економічного процвітання та емансипації у міжнародних відносинах досліджує Петер Терем. Олександр Кашинський у свою чергу зосереджується на порівняльному аналізі впливу популізму в Польщі, Угорщині та Україні. У наступній частині Віталій Лебедюк зосереджується на проблемах трансформації партійних систем у посткомуністичних країнах. Вплив української кризи на процеси трансформації в країнах Центрально-Східної Європи розглядають Томаш Стемпнєвський і Бартош Юзьвік. Наступна частина авторства Томаша Стемнєвського демонструє польський погляд на Україну. А завершує виклад матеріалів частина, написана Тарасом Жовтенком, де він пропоную розглянути еволюцію та безпекові виміри стосунків між Вишеградською четвіркою та Україною.